آشنایی مختصر با آمپرها و هشدارهای دستگاه

صفحه آمپر لودر

1 – نشانگر ولتاژ باطری

2 – نشانگر فشار باد

3 – نشانگر دور موتور

4 – نشانگر دمای مایع خنک کننده

5 – نشانگر دمای روغن گیربکس

6 – نشانگر ساعت کار دستگاه و سطح گازوییل دستگاه

نیما افشار
ارسال دیدگاه